Yritystänne ei tiedetä tai tuotteitanne/palveluitanne ei tunneta 

Tunnettavuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin yrityksesi tunnetaan kohderyhmässäsi. Jopa 60 % asiakkaista ostaa mieluummin tutulta kuin tuntemattomalta brändiltä. Valitettava totuus on, että hyvin harva ostaa yritykseltäsi, jos sitä ei tunneta.  

Tunnettavuus on välillinen mittari, joka tulee myynnin kasvua. Jotta saa lisää tunnettavuutta, on tärkeää tehdä monikanavaista markkinointia ja viestintää. Tunnettavuuden tavoitteena on saada esimerkiksi verkkosivuilla kävijä muistamaan yrityksesi seuraavalla kerralla, kun hän harkitsee tuotteen tai palvelun ostoa.  

Asiakassegmentit ovat hukassa 

Asiakassegmentointi tarkoittaa yrityksesi asiakaskunnan jakamista erilaisiin osiin, jotta voidaan tehdä markkinointia kohdennetusti. Jos markkinointia tehdään miettimättä kenet oikeasti halutaan tavoittaa eli käytetään “kaikkea kaikille”- metodia, tuhlataan vain aikaa, energiaa ja rahaa.  

B2B-asiakkaiden segmentoinnin voi tehdä muun muassa toimialan, yrityksen koon sekä päättäjän vastuualueen mukaan. B2C-asiakkaita voidaan segmentoida esimerkiksi iän, sukupuolen, asuinalueen ja tittelin mukaan.  

Myyjien saamat liidit ovat huonolaatuisia tai niiden määrä ei ole riittävä 

Liidi on potentiaalinen ostava asiakas (ihminen tai yritys), joka on osoittanut kiinnostuksensa yritystä kohtaan ja jolta yritys on saanut yhteystiedot tavalla tai toisella.  

Jokainen yritys voi määritellä liidin hieman eri tavalla ja määrittely riippuu myös mistä näkövinkkelistä asiaa tarkastelee. Markkinoijalle liidi voi olla markkinointikampanjan yhteydessä saatu yhteystieto. Myyjälle taas hyvä liidi on yleensä asiakkaan oma-aloitteinen yhteydenotto. 

Jos liidejä ei tule, se on pahimmillaan koko myynnin este. Liidien hankinta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Tässä tärkeimmässä roolissa on oikean kohderyhmän löytäminen sekä keinojen määrittäminen heidän huomionsa saamiseksi. Myös viesti, jolla kohderyhmä halutaan tavoittaa, on olennaisessa osassa.  

Ette tiedä potentiaalisen asiakkaanne ajankohtaisia tarpeita 

Asiakkaan ostoprosessi alkaa tarpeen tunnistamisesta, etenee tiedon hakemiseen ja päättyy arvioimisen kautta harkintapäätökseen. Jos myyjä kohtaa asiakkaan väärässä ostoprosessin vaiheessa väärällä tavalla, kohtaaminen voi valua hukkaan. 

Asiakkaan ajankohtaiset tarpeet voidaan saada selville datan oikeanlaisella hyödyntämisellä, jolloin saadaan selville muun muassa mistä kohderyhmä on kiinnostunut, mistä he klikkaavat ja mihin aikaan he ovat aktiivisia. 

Montako osumaa sait? 

Jep, yksikin on liikaa ja jarruttaa yrityksenne myynnin kasvua ja kannattavuutta. Korjataan ongelmat yhdessä! 

Kehitimme palvelukokonaisuuden, joka dataa hyödyntämällä automatisoi asiakashankintasi ja poistaa yllä olevat ongelmat. 

Käy tutustumassa automatisoidun asiakashankinnan palvelukokonaisuuteen.