Saavutettavuus lyhyesti

Verkkosivujen saavutettavuus on tärkeä osa digitaalista läsnäoloa, joka varmistaa, että kaikki käyttäjät, riippumatta heidän fyysisistä kyvyistään, voivat käyttää sivustoasi sujuvasti ja saavuttaa sen sisällön.

Saavutettavuus ei ole pelkästään eettinen kysymys vaan myös monissa maissa lakisääteinen vaatimus. Tässä artikkelissa käsittelemme verkkosivujen saavutettavuuden perusteita ja sitä, miten voit varmistaa, että sivustosi on kaikkien käyttäjien ja asiakkaiden ulottuvilla!

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Saavutettavuus on tärkeää, koska se edistää yhdenvertaisuutta ja antaa kaikille mahdollisuuden käyttää verkkosisältöä. Se auttaa laajentamaan yleisöäsi ja asiakaskuntaasi sekä noudattamaan lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviä.

Saavutettavuus ei ole staattinen tila, vaan jatkuva prosessi. Sivustojen omistajien ja ylläpitäjien on hyvä jatkuvasti arvioida, testata ja parannettava saavutettavuutta. Käyttäjäpalautteen ja saavutettavuustestien avulla voidaan tunnistaa ongelmia ja korjata ne ajoissa.

Verkkosivujen saavutettavuus on tärkeää esimerkiksi näkövammaisten auttamiseksi.

Saavutettavuuden parantamiseksi on jo olemassa monia erilaisia ohjelmia ja laitteita kuten pistekirjoitukseen tarkoitettu näppäimistö.

Huomioi ainakin nämä 5 asiaa saavutettavuudesta sivuillasi

Selkeä ja ymmärrettävä sisältö

Varmista, että sivustosi sisältö on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Käytä yksinkertaista kieltä ja organisoi sisältö järkevästi.

Kuvien ja mediasisällön kuvaus

Anna kaikille kuville ja mediasisällölle asianmukaiset tekstikuvaukset, jotta näkörajoitteiset käyttäjät voivat ymmärtää niiden merkityksen.

Navigointi ja käytettävyys

Tee sivustosi navigaatio luontainen ja helppokäyttöiseksi. Käytä selkeitä linkkitekstejä ja varmista, että käyttäjät voivat navigoida sivustolla käyttäen vain näppäimistöä.

Kontrasti ja fontit

Varmista, että teksti on riittävän suurikokoista ja kontrastiltaan selkeää, jotta se on luettavissa kaikille käyttäjille.

Taulukoiden ja lomakkeiden saavutettavuus

Jos käytät taulukoita tai lomakkeita, varmista, että niiden rakenteet on määritelty oikein ja että niihin liittyvät ohjeet ovat selkeitä.

Saavutettavuus – Tee sivuillesi pikatesti

Sivustoa on tärkeää testata eri vaiheissa kehitystä ja sekä säännöllisin väliajoin ylläpidon aikana. Näin voidaan varmistetaan, että saavutettavuusstandardit täyttyvät ja että kaikki käyttäjät voivat käyttää sivustoa vaivattomasti.

Tässä kaksi keinoa testata nopeasti sivujen saavutettavuutta selaimessa:

Yhteenveto verkkosivuston saavutettavuusasioista

Saavutettavuus on vastaus tarpeeseen varmistaa, että jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua online-yhteisöihin, hankkia tietoa ja hyödyntää digitaalista sisältöä. Saavutettavuus ei rajoitu pelkästään erityisryhmien tarpeisiin, vaan se hyödyttää laajasti kaikkia käyttäjiä. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat videoiden tekstitykset.

Käyttämällä selkeitä tekstejä, kuvauksia ja parantamalla navigaatiota voit varmistaa, että sivustosi on kaikkien käyttäjien ulottuvilla. Muista myös testata ja kerätä palautetta, jotta voit jatkuvasti parantaa saavutettavuutta. Verkkosivujen saavutettavuus ei ole vain lakien tuoma velvoite, vaan myös mahdollisuus lisätä verkkosivustosi kävijämäärää ja tarjota parempi käyttäjäkokemus kaikille!

Jos tuntuu, että haluaisit sparrailla aiheesta ammattilaisen kanssa, olemme täällä valmiina auttamaan. Laita tästä yhteydenottopyyntö, kerro huolesi ja tavoitteesi, niin yhdistämme sinut ystävällisen asiantuntijamme kanssa.