ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN

LevelUp KASKI-hankkeen tukena

LevelUp toimi yhteistyökumppanina Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI) -hankkeessa. KASKI-hanke keskittyi Raahen ja Ylivieskan seutukuntien yritysten henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattamiseen sekä alueen mikro- ja pk-yritysjohdon muutos- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen. LevelUpin myyntitiimi oli mukana hankkeessa tukemassa muun muassa sopivien yritysten tunnistamisessa ja ensikontaktien luomisessa.

LevelUpin apu soittoprojektissa

KASKI-hankkeessa oli tarve kontaktoida alueen yrityskantaa läpi suunnitellusti, koostetusti ja kohdennetusti. LevelUp otti vastuun hankkeen soittoprojektista, jonka tavoitteena oli muodostaa kontakteja alueen yrityksiin. LevelUpin asiantuntijat olivat apuna sekä soittoprojektin kohderyhmän suunnittelussa että itse soittojen toteutuksessa. Soittojen sisältö suunniteltiin huolellisesti ja koko prosessi vietiin läpi menestyksekkäästi.

Hanketta vetänyt Raahen seudun kehityksen yritysasiantuntija Mika Kolehmainen olikin kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen yhteistyöhön sekä vaikuttunut ammattilaisten tavasta hoitaa puhelinkontaktointia. Kolehmainen kertoo: ”Teillä on tähän hyvä ote ja oli nähtävillä, että pystytte tuomaan lisäarvoa soiton sisältöön jopa ilman, että tiesitte hankkeesta paljoakaan.”

LevelUpin myyntitiimin ammattilaiset onnistuivat erinomaisesti hankkeelle tavoitteeksi asetettujen ensikontaktien muodostamisessa ja tapaamisten varaamisessa. Kolehmaisen mukaan LevelUp oli erityisen suurena apuna kaikkein vaikeimmaksi mielletyssä tehtävässä, eli ensimmäisessä puhelinsoitossa asiakkaalle.

Erinomainen yhteistyö, joustavuus ja asenne auttoivat maaliin etuajassa

Yhteistyö Raahen seudun kehityksen ja LevelUpin välillä oli joustavaa koko projektin ajan. Kolehmainen otti yhteyttä LevelUpin yhteyshenkilöön tarpeen mukaan ja palavereita pidettiin joustavasti tilanteen mukaan. Vaikka yhteyshenkilö vaihtuikin kerran projektin aikana, se ei vaikuttanut negatiivisesti tilanteeseen, ja asiat etenivät mutkattomasti.

LevelUpin kyky toimia nopeasti ja joustavasti tarpeen vaatiessa oli erityisen hyödyllistä hankkeen välillä erittäinkin tiukkojen aikataulujen kannalta. KASKI-hanke kesti 3,5 vuotta, mutta sille sisäisesti asetetut tavoitteet saavutettiin jo 1,5 vuotta etuajassa. LevelUpin tehokas toiminta ja ammattitaitoinen tiimi ovat olleet avainasemassa tämän saavutuksen toteutumisessa.

Kolehmainen korostaakin: ”Teille tyypillinen toimintatapa on valonnopeus.” Hän myös jatkoi toteamalla olleensa yhteistyöhön kokonaisuudessaan niin tyytyväinen, että lähetti ensimmäistä kertaa koko pitkän työuransa aikana spontaanisti positiivista palautetta sähköpostitse antaen vuolaat kiitoksensa yhteistyölle.

Kolehmaisella on myös selkeä viesti muille vastaavia hankkeita vetäville ammattilaisille:

”Erilaisissa hankkeissa työskentelee tyypillisesti oman kapeahkon alansa huippuosaajia, mutta myynti- ja markkinointiosaaminen loistaa poissaolollaan. Tällaisissa tapauksissa on haastavaa esimerkiksi saada tehtyä kalenterivarauksia puhelimitse tai hankkia seminaareihin osallistujia. Ulkoistaminen onkin erinomainen tapa tehostaa hankkeen tuloksellisuutta ja kohdentaa omat resurssit juuri sinne, missä niistä on eniten hyötyä ”.

Tarvitsetko apua omassa myynti- tai markkinointiprojektissasi?

Astumme LevelUpilla mieluusti avuksesi projektien toteutuksissa. Voit ottaa suoraan yhteyttä KASKI-projektissakin mukana olleeseen asiakkuusjohtaja Jarno Paanaseen numeroon +358 45 847 4778 tai sähköpostitse myynti@levelup.fi. Voit myös varata tapaamisajan suoraan Jarnon kalenterista.