Haapaveden Opisto – Kokonaisvaltaista brändikehitystä ja monikanavaista markkinointia

LevelUp on jo vuosia ollut markkinoinnin luottokumppani Haapaveden Opistolle niin perinteisessä mediassa kuin diginä. Vuonna 2023 uudistimme täysin Haapaveden Opiston visuaalisen ilmeen nykypäivään ja rakensimme uudet verkkosivut WordPress-alustalle.

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva kansanopisto, joka tarjoaa niin ammatillista kuin vapaan sivistystyön koulutusta:

  • Kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkinnot
  • Tieto- ja kirjastoalan perus- ja ammattitutkinnot
  • Suomen kielen ja kulttuurin koulutukset maahanmuuttajille
  • Lyhytkurssit, kuten jo 36 kertaa järjestetty Folk-kurssi
  • Asiantuntijaluennot ja koulutukset työpaikoille

Haapaveden Opisto tarjoaa opiskelijoille ja vieraille hyvät puitteet majoittumiseen asuntolassa ja ruokailuun Lounasravintola Wiivinsalissa. Palvelutarjontaan kuuluu myös juhla- ja pitopalvelua sekä kampusalueen tilojen vuokrausta.

LevelUpin markkinointiyhteistyö Haapaveden Opiston kanssa

Yhteistyö LevelUpin kanssa alkoi vuonna 2019, kun Haapaveden Opistolla kaivattiin ammattimaisempaa näkemystä oppilaitosmarkkinoinnista sekä lisäresurssia markkinoinnin toteutukseen. ”Tavoitteena oli nostaa opiskelijamäärää ja lisätä opiston tunnettuutta. Näihin tavoitteisiin on päästy hyvin”, kertovat Haapaveden Opiston rehtori Marika Åvist ja apulaisrehtori Sari Keskimaa.

Monikanavaisten markkinointikampanjoiden käynnistämisen lisäksi vuonna 2019 rakennettiin one page -verkkosivu, johon koostettiin kaikki oleellinen tieto opiston koulutustarjonnasta. Opiston varsinainen tiedotuskanava oli tällöin vielä peda.netissä.

Uusi graafinen ilme ja verkkosivusto julkaistiin 2023

Vuonna 2022 lähdettiin uudistamaan Haapaveden Opiston ilme logoa myöten nykypäivään. Graafisen ohjeiston valmistuttua rakennettiin kokonaan uusi WordPress-verkkosivusto, joka avattiin yleisölle kesäkuussa 2023.

haapop.fi

”Opiston graafinen ilme ja logo on päivitetty vastaamaan tätä hetkeä ja koko henkilöstön näkemystä opistosta. Uusi ilme toimii hyvin erilaisissa käyttötarkoituksissa niin eri dokumenteissa kuin ulkoisessa markkinoinnissa. Uusi ilme on klassinen mutta raikas”, tuumavat Åvist ja Keskimaa.

Haapaveden Opiston kirjekuoret 2023
Kirjekuoret 2023

Yhteistyö jatkuu

LevelUp huolehtii Haapaveden Opiston markkinoinnista Googlessa, Metan kanavissa sekä muissa paikallisissa ja alan medioissa kuten sanomalehdissä varmistaakseen, että Haapaveden Opiston opiskelijamäärä pysyy tavoitelukemissa. Markkinointia on tehty myös TikTokissa ja Snapchatissa. Verkkosivuston jatkuvaa kehitystyötä tehdään ketterästi yhdessä. Åvist pitää hyvänä, että muutoksia on helppo tehdä.

”Yhteistyö on toiminut aina hyvin ja ollut innovatiivista ja joustavaa. Voimme suositella LevelUpia. Osaatte asiantuntevasti opastaa ja toteutatte joustavasti asiakkaan pyynnöt positiivisella otteella”, kiittelevät Åvist ja Keskimaa yhdessä.