Konversio on keskeinen osa markkinoinnin optimointia, mutta on tärkeää, että konversiot valitaan siten, että ne tukevat oman yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miksi konversioiden mittaaminen ja analysointi ovat välttämättömiä yrityksen kasvulle, ja kuinka konversioseuranta auttaa ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä entistä paremmin.

Mitä konversio tarkoittaa?

Konversio tarkoittaa, että verkkosivuston kävijä suorittaa jonkin tietyn toiminnon, joka on määritelty sivustolla tavoitteeksi. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, palvelun tai uutiskirjeen tilaaminen tai yhteydenottolomakkeen täyttäminen. Konversiot ovat keskeisiä mittareita, kun arvioidaan verkkosivuston tehokkuutta ja markkinointikampanjoiden onnistumista.

Konversion mittaaminen on prosessi, jossa seurataan, kuinka monta kävijää muuttuu asiakkaaksi tai suorittaa halutun toimenpiteen verkkosivustolla. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitkä strategiat toimivat ja mitkä eivät, mahdollistaen resurssien kohdentamisen tehokkaammin.

Määritä yrityksellesi sopivat konversiot

Konversiot määritetään aina yrityskohtaisesti omien tavoitteiden perusteella. Tässä muutama esimerkki sopivien konversioiden valitsemisesta:

Tuotteen ostaminen: Sopii hyvin verkkokauppaa pitävälle yritykselle. Verkkokaupan asiakas lisää tuotteen ostoskoriin (tämäkin kannattaa mitata välikonversiona) ja suorittaa maksutapahtuman.

Uutiskirjeen tilaus: Kävijä täyttää sähköpostiosoitteella tilauslomakkeen, jolla hän liittyy uutiskirjeen tilaajaksi. Tällainen konversio sopii hyvin monelle yritykselle, mutta myös verkkokaupan pitäjille.

Webinaariin ilmoittautuminen: Kävijä ilmoittautuu webinaariin, joka tarjoaa arvokasta tietoa tai koulutusta. Konversio sopii hyvin erilaisia koulutuksia tai valmennuksia myyvälle yritykselle.

Oppaan lataaminen: Käyttäjä lataa tuote- tai palveluesittelyn tai referenssidokumentin, mikä voi myöhemmin johtaa tuotteen tai palvelun ostamiseen. Tässä vaiheessa tavoitteena on lisätä vierailijan luottamusta palveluun. Tällainen konversio on arvokas, koska se osoittaa, että markkinointi on tavoittanut palvelua harkitsevan henkilön.

Ajanvarauksen tekeminen: Käyttäjä valitsee haluamansa palvelun, kuten auton huollon tai hieronta-ajan, verkkosivuston ajanvarausjärjestelmästä. Hän täyttää tarvittavat tiedot, kuten ajankohdan ja yhteystiedot, ja vahvistaa varauksen. Konversio sopii hyvin erilaisia palveluja tarjoaville yrityksille.

Avaintapahtuman suorittaminen: Konversio ei aina ole yhtä kuin liidi tai kauppa. Konversiota voi ja kannattaa hyödyntää arvioidaksesi verkkosivuston liikenteen laatua. Tämä on oleellinen mittari, kun arvioit, miten tehokkaasti markkinointisi tavoittaa yrityksen kohderyhmää. Oppaan lataaminen on yksi esimerkki tästä, ja toinen esimerkki voi olla hintalaskurin käyttö.

Konversioseurannan aktivointi

Kun olet määrittänyt yrityksellesi tärkeät ja sopivat konversiot, seuraava askel on konversioseurannan integrointi ja aktivointi verkkosivustolle. Tähän löytyy useampi keino, joita käsitellään tarkemmin myöhemmässä artikkelissa. Yksinkertaiset konversiot voi määritellä suoraan analytiikka- ja mainosalustoissa käyttöliittymän avulla, ja tästä kannattaa aloittaa, jos ei ole aiempaa kokemusta esimerkiksi Google Tag Managerista tai verkkosivujen ohjelmoinnista. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi tutustumista Google Tag Manageriin, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan tavan hallita analytiikkaa ja konversioita ilman tarvetta muokata verkkosivun koodia.

Kun konversiot on aktivoitu verkkosivustolla, voit käyttää työkaluja, kuten Google Analyticsia, Matomoa tai Facebook Pixeliä, seurataksesi näitä toimintoja reaaliajassa. Tarkka seuranta mahdollistaa myös A/B-testauksen, jossa voit vertailla eri sivuversioita ja niiden konversiotehokkuutta, optimoiden siten markkinointiponnistelujasi.

Lue, miten olemme olleet mukana luomassa asiakkaidemme menestystarinoita.

AIDA – malli konversio-optimoinnissa

AIDA-malli on yksi hyödyllinen työkalu konversio-optimoinnissa. AIDA-malli on klassinen markkinoinninkehys, joka auttaa hahmottamaan asiakkaan matkaa mainonnan ensikosketuksesta lopulliseen toimintaan. Malli koostuu neljästä vaiheesta: Huomio, Kiinnostus, Halu, ja Toiminta.

  • Attention (Huomio)
  • Interest (Kiinnostus)
  • Desire (Halu)
  • Action (Toiminta)
AIDA-mallia voidaan käyttää konversioiden määrittämisen tukena
AIDA-malli

Esimerkiksi, verkkokauppa voi käyttää houkuttelevia bannereita ja mainoksia kiinnittääkseen asiakkaan huomion. Tuotesivut rikastetaan kiehtovilla kuvauksilla ja asiakasarvosteluilla herättämään kävijässä kiinnostusta. Ajankohtaiset alennuskampanjat sytyttävät puolestaan halun ostaa. Viimeisessä vaiheessa, selkeät ja houkuttelevat ostokehotteet ohjaavat asiakasta toimintaan, eli ostoksen suorittamiseen. AIDA-malli auttaa yritystäsi suunnittelemaan kohdennettuja markkinointitoimia, jotka maksimoivat konversiot koko asiakaspolun ajalta. Kuten jo aiemmin mainittu, konversiota on mahdollista ja usein järkevää käyttää koko ostospolun aikana.

Miten konversioprosentti lasketaan?

Konversioprosentti lasketaan jakamalla tapahtuneiden konversioiden määrä sivuston kokonaiskäyntien määrällä ja kertomalla tulos sataan, jolloin saadaan prosenttiluku. Esimerkiksi, jos verkkokaupassasi on 1000 vierailua ja näistä 50 päätyy ostokseen, konversioprosentti on (50/1000) * 100 = 5 %. Tämä luku kertoo, kuinka tehokkaasti sivusto muuntaa vierailijat asiakkaiksi.

Konversioprosentin mittaaminen on kriittistä yrityksen liiketoiminnan kasvun kannalta, sillä se tarjoaa suoran mittarin markkinointitoimenpiteiden tehokkuudesta. Seurannalla voidaan tunnistaa, mitkä strategiat tuottavat tuloksia ja missä on parannettavaa, jotta investoinnit tuovat maksimaalisen tuoton.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Tämä on täysin riippuvainen konversiosta (esim. uutiskirjeen tilaus verrattuna ostotapahtumaan), mutta myös identtinen konversio vaihtelee alasta ja markkinasta riippuen. Tyypillisesti hyvänä verkkokaupan konversioprosenttina (ostostapahtuma) pidetään keskimäärin noin 2,5–3 %. Kuitenkin hyvä konversioprosentti voi vaihdella suuresti eri toimialoilla, joten tätä kannattaa pitää mielessä vain ohjenuorana. ’Hyvä’ konversioprosentti on aina suhteellinen, ja sitä tulisi arvioida suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja toimialan keskiarvoihin.

’Hyvän’ määrittely on alkuvaiheessa haastavaa. On paljon tärkeämpää saada konversiomittaus käyntiin ja seurata kehitystä. Jos ensimmäisen kuukauden jälkeen huomaat, että verkkokauppasi konversioprosentti on 1%, tiedät, että kasvattamalla tämän kahteen prosenttiin tuplaat myyntisi (jos muut tekijät pysyvät samoina). Tällaiset parannukset ovat mahdollisia ilman markkinointibudjetin korotuksia.

Yhteenveto

Konversio tarkoittaa verkkosivuston kävijän suorittamaa tiettyä toimintoa, joka on määritelty tavoitteeksi. Konversiot määritetään aina yrityskohtaisesti yrityksen tavoitteiden perusteella. Konversion mittaaminen auttaa yrityksiä ymmärtämään ja optimoimaan markkinointistrategioitaan, sekä edistää liiketoiminnan kasvua.

LevelUpin Katriina ja Hanna kaverikuvassa portaikossa

Kaipaatko asiantuntijan apua?

Mikäli tunnet tarvetta saada apua jostakin näistä palveluista ole yhteydessä LevelUpin digimarkkinoinninammattilaisiin niin katsotaan yrityksellesi juuri sopiva ratkaisu! Lisää digipalveluistamme pääset lukemaan täältä.