Oletko hyödyntänyt kaikki mahdolliset kanavat uusien potentiaalisten asiakkaidesi tavoittamiseksi? Mikäli et, tai et ole asiasta varma, kannattaa lukea tämä artikkeli! Käsittelemme viisi tehokasta keinoa, jolla voit saada lisää maksavia asiakkaita yrityksellesi.

Uusasiakashankinta soittotyöllä

Yrityksille on tarjolla hyvin kattava keinovalikoima eri tavoista tehdä uusasiakashankintaa. Joku voi panostaa vahvasti hakukonenäkyvyyteen siinä missä toinen somekanaviin ja kolmas lehti- ja radiomainontaan.

Kaikkien kanavien säännöllinen ja tehokas hyödyntäminen voi käydä yritykselle hyvin työlääksi. Tästä huolimatta on oleellista olla kuitenkin tietoinen tarjolla olevista potentiaalisista vaihtoehdoista. Onko yrityksesi esimerkiksi harkinnut tai käyttänyt aiemmin puhelinpalveluita lähestyessään uusia asiakkaita?

Puhelin on edelleen erinomainen tapa tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita. Sen ehdottomana etuna on tehokkuus. Puhelimella tavoitat suuren määrän uusia potentiaalisia asiakkaita hyvin lyhyessä ajassa. Ja vaikkei kauppaa pystyisi aina hoitamaan suoraa luurin päässä, voit saada yrityksesi kannalta hyvin tärkeää tietoa jo pelkällä asiakaskontaktoinnilla.

Alla 5 tehokasta keinoa kasvattaa uusien asiakkaidesi määrää soittotyöllä.

1.Potentiaalisten asiakkaiden seulonta

Potentiaalisten asiakkaiden seulonta puhelinkontaktilla auttaa keskittymään niihin asiakkaisiin, joilla on suurin todennäköisyys olla kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista. Näiden niin sanottujen liidien etsiminen voidaan tehdä suuremmasta massasta mm. kylmäsoittojen avulla. Liidejä voidaan lähteä etsimään ennalta määrättyjen kriteerien, kuten vastaajien sijainnin, iän, sukupuolen mukaisesti. Mikäli yrityksesi on keskittynyt B2B puoleen, voit rajata kohderyhmää mm. toimialan tai liikevaihdon suuruuden mukaan, riippuen täysin siitä, millaista asiakaskuntaa yrität tavoittaa.

Tässä prosessissa keskiössä on suuri volyymi. Esimerkiksi me LevelUpilla käymme ensin läpi suuren määrän kohderyhmäänne kuuluvia asiakkaita, joista voimme tarjota teille niin sanottuja “lapasyöttöjä” maalin eteen. Lopussa asiakas voi jo odottaa teidän asiantuntijanne soittoa kaupantekoa varten.

Soittamalla tapahtuvassa liidien seulontaprosessissa voidaan myös pyrkiä esiasteisesti herättämään kiinnostus yrityksen tarjoamiin ratkaisuihin ja keräämään asiakkaiden tietoja jatkoyhteydenottoa varten. Seulontaprosessi sopii sekä B2C että B2B kauppaan.

HUOM! Kun kontaktoidaan suurta määrää potentiaalisia asiakkaita, voidaan aina samalla hankkia arvokasta lisätietoa heistä. Meillä LevelUpilla on tapana mm. kerätä talteen kaikki asiakkailta saadut kommentit, vaikka he juuri sillä hetkellä eivät olisi kiinnostuneita. Näin saamme arvokasta tietoa esimerkiksi kilpailutilanteesta tai vaikka siitä hetkestä, jolloin asiakkaalla päättyy sopimus toisen yrityksen kanssa. Kertyneen tiedon avulla voidaan seuraava yhteydenotto ajoittaa juuri oikeaan aikaan.

2.Tuote-esittelyt

Yhteydenotto potentiaalisiin asiakkaisiin tuote-esittelyiden avulla ei ainoastaan tarjoa mahdollisuutta esitellä yrityksen tuotteita tai palveluita, vaan myös antaa arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista ja mieltymyksistä.

Tuote-esittelyjen tavoitteena on levittää tuotetietoutta, herättää kiinnostusta ja selvittää asiakkaan tarpeet, joihin tuote tai palvelu voisi vastata. Esittelyjen avulla asiakkaat saavat kattavan kuvan tarjotuista ratkaisuista ja niiden hyödyistä, mikä voi johtaa myöhempiin myyntitapahtumiin.

3.Palautekyselyt

Palautekyselyt ovat hyödyllinen tapa ylläpitää asiakassuhteita ja samalla kartoittaa mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai lisämyyntiä. Puhelimen avulla tehtävät palautekyselyt antavat asiakkaille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä suoraan. Näin voit kerätä yrityksellesi arvokasta palautetta, jota voidaan hyödyntää palveluiden tai tuotteiden kehittämisessä. Palaute usein paljastaa uusia tarpeita.

Arvokas asiakaspalaute johtaa parempiin palveluihin, jotka helpottavat ja tehostavat tulevaisuudessa uusasiakashankintaa.

Lue, miten olemme olleet mukana luomassa asiakkaidemme menestystarinoita.

4.Tarvekartoituspuhelut

Tarvekartoituspuheluissa pyritään tunnistamaan uusien potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Prosessissa kysytään kohdennettuja kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaan nykytilannetta ja mahdollisia ongelmia, joita yrityksesi tarjoamat tuotteet tai palvelut voisivat ratkaista.

Oikeiden kysymysten avulla osaat tarjota juuri oikean ratkaisun asiakkaan kohtaamiin haasteisiin. Samalla molemmat osapuolet pääsevät samalle aaltopituudelle siitä, mitä heidän kannattaa lähteä tekemään yhdessä ja mitä ei.

5.Suoramyynti

Viidenneksi puhelin toimii myös tehokkaana työkaluna uusien asiakkaiden hankinnassa suoralla myyntityöllä.

Aktiivinen yhteydenotto potentiaalisiin asiakkaisiin ja heille tarjottavien ratkaisujen esittely voi johtaa uusiin välittömiin kauppoihin, liiketoimintamahdollisuuksiin ja asiakassuhteiden luomiseen. Teit sitten kauppaa B2C tai B2B muodossa. 

Puhelimen avulla tapahtuva suoramyynti antaa aina mahdollisuuden henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen asiakkaidesi kanssa ja tarjoaa samalla tilaisuuden esitellä tuotteita tai palveluita yksityiskohtaisesti. 

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan puhelin on monipuolinen ja tehokas työkalu uusasiakashankintaan. Sen avulla voit luoda henkilökohtaisen yhteyden uusiin, sekä vanhoihin asiakkaisiin, kartoittaa heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään, sekä tarjota ratkaisuja heidän ongelmiinsa. 

Vaikkei heidän kanssaan tulisi kauppaa juuri soiton yhteydessä, voit aina saavuttaa jotain muuta arvokasta, kuten vaikkapa ajanvarauksen oma asiantuntijamyyjäsi kalenteriin. Asiakkaiden kommenteista voidaan hankkia aina arvokasta lisätietoa, olivatpa ne sitten positiivisia tai negatiivisia.

Alla on kertaus 5 käsitellystä tavasta hankkia uusia asiakkaita soittamalla:

1.Potentiaalisten asiakkaiden seulonnalla erotat aidosti kiinnostuneet asiakkaat suuresta massasta. Vältät hukkasoitot, ja pääset keskittymään liideihin.

2.Tuote-esittelyllä voit levittää tietoutta palveluistasi esimerkiksi yritysasiakkaille. Saat myös välitöntä ja rehellistä palautetta, mitä muuten on hankala saavuttaa.

3.Palautekyseilyillä saat arvokasta palautetta tuotteistasi tai palveluistasi. Oli se sitten positiivista tai negatiivista.

4.Tarvekartoituksella saat ennalta tietoa potentiaalisten asiakkaiden tarpeista, ongelmista ja odotuksista. Näin voit lähestyä heitä myöhemmin juuri heille sopivalla ratkaisulla.

5.Suoralla myynnillä saat euroja yrityksesi pankkitilille. Aivan kuten liidien seulonnalla, myös varsinaisen myynnin voit halutessasi ulkoistaa omien toiveidesi mukaisesti.

Pidä nämä 5 vinkkiä mielessä, kun suunnittelet ja päivität uusasiakashankinnan prosessia ja keinoja.

Kaipaatko asiantuntijan apua?

Mikäli tunnet tarvetta saada apua jostakin näistä palveluista ole yhteydessä LevelUpin soittotyönammattilaisiin niin katsotaan yrityksellesi juuri sopiva ratkaisu! Lisää puhelinpalveluistamme pääset lukemaan täältä.