Googlen Consent Mode V2 tulee pakolliseksi Euroopassa, mikäli mainostaja haluaa jatkaa luotettavan datan keräämistä Googlen eri alustoilla, kuten Adsissa ja Analyticsissä. Consent Mode välittää analytiikan ja mainonnan järjestelmille tiedon seurannan suostumuksista, joita käyttäjät ovat antaneet evästekyselyssä. Ilman sitä uusista EU-alueen käyttäjistä ei tallenneta tietoja Googlen alustoille 6.3.2024 jälkeen. Tämä uusi vaatimus perustuu Googlen tulkintaan eurooppalaisesta lainsäädännöstä.

Mikä ihmeen Google Consent Mode V2?

Viime kuukausien aikana monien Google-mainostilien ylläpitäjille on varmasti ilmestynyt uudenlainen ilmoitus, joka kehottaa heitä ottamaan käyttöön Consent Mode V2:n. Mutta mitä tämä Consent Mode sitten oikein merkitsee?

Kyseessä ei ole auton moottoreihin liittyvä termi, vaan evästekäytäntöihin liittyvä toimenpide, joka on välttämätön mainostajan verkkosivuston datan keruun kannalta. Ilman tätä asetusta mainonta menettää tehokkuuttaan, ja datan kerääminen Googlen alustoilla ei ole mahdollista.

Google Consent Mode V2 edellyttää, että kaiken kerätyn datan yhteydessä välitetään suostumustila analytiikka- ja mainosjärjestelmille. Tämän välitetyn suostumustilan perusteella Google pystyy määrittämään, kerätäänkö dataa evästeiden avulla vai anonyymisti ilman evästeitä.

On tärkeä huomata, että tämä ei tarkoita sitä, että Googlelle pitäisi lähettää anonyymiä dataa ilman käyttäjän suostumusta. Sen sijaan tieto käyttäjän suostumustilasta tulee välittää Googlen palveluille.

Uusi Consent Mode -vaatimus ei muuta evästekyselyihin liittyviä perusvaatimuksia, mutta uudempi versio edellyttää, että evästehallintatyökalut ovat ajan tasalla ja sivuston kävijöille tarjotaan selkeä tapa kieltäytyä oman toimintansa seuraamisesta.

Mitä toimenpiteitä Google Consent Mode V2 vaatii mainostajalta?

Google Ads -mainostajien on täytettävä muutamia vaatimuksia Consent Mode V2:n käyttöönotossa:

Tietojen analysointi: Mainostajan on tarkasteltava, mitä tietoja he keräävät ja miten niitä käytetään mainosten kohdentamisessa. Consent Mode V2:n avulla heidän on varmistettava, että heillä on suostumus käyttäjältä ennen näiden tietojen keräämistä.

Tekninen integraatio: Mainostajan on integroitava Consent Mode V2 -ominaisuus verkkosivuilleen. Tämä voi vaatia tiettyjä teknisiä muutoksia, kuten JavaScript-koodin lisäämistä verkkosivuston lähdekoodiin.

Suostumuksen hallinta: Mainostajan on tarjottava käyttäjille selkeä ja helppokäyttöinen tapa antaa tai peruuttaa suostumuksensa tietojen keräämiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Yksityisyyden suoja: Mainostajan on noudatettava tiukkoja yksityisyyden suojaa koskevia standardeja varmistaakseen, että käyttäjien tietoja käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Basic ja Advanced Consent Mode

Consent Mode V2:sta on olemassa vielä kaksi eri tasoa, jotka voidaan suomen kielellä jaotella perustasoon ja edistyneeseen tasoon.

Basic Consent Mode tarjoaa vaihtoehdon, jossa seurantatapahtumia lähetetään ainoastaan käyttäjiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa. Tämä tarkoittaa, että mainosjärjestelmät saavat rajoitetusti tietoa konversioiden mallintamiseen, ja Google voi tehdä vertailuja mainosklikkausten ja verkkosivustovierailujen välillä arvioidakseen todellisten konversioiden määrää.

Perustaso on mainostajalle näistä kahdesta se turvallisempi vaihtoehto, koska se kunnioittaa suoraan käyttäjän antamaa suostumusta: mikäli käyttäjä ei siis ole antanut suostumusta tietojensa luovuttamiseen, niin näitä ei myöskään lähetetä Googlelle.

Advanced Consent Modessa kaikkien tapahtumien tiedot lähetetään Google Analytics ja Google Ads -palveluihin riippumatta siitä, onko käyttäjä antanut luvan seurantaan.

Tässä mallissa ’luvattomat’ tapahtumat lähetetään anonyymisti ja ’luvalliset’ evästeiden tunnistimia käyttäen.

Tämä antaa Googlelle kattavamman kuvan siitä, kuinka moni käyttäjä hyväksyy seurannan ja mahdollistaa tarkemman todellisten konversioiden mallintamisen. Vaikka edistynyt vaihtoehto tarjoaa Googlelle enemmän dataa konversioiden seurantaa ja mallintamista varten, siihen liittyy kaksi selkeää haastetta.

Ensimmäinen näitä liittyy juridiikkaan, sillä edistyneen Consent Moden osalta ei ole taattua, että tämä olisi laillinen menetelmä tai, että malli pysyisi laillisena laintulkintojen kehittyessä. Tämä siitäkin huolimatta, että Google itse käyttäisi erilaisia termejä ja lupaisi omalta osaltaan anonyymiyttä.

Toinen suurempi dilemma liittyy puolestaan vastuullisuuteen ja kunnioitukseen asiakasta kohtaan, eli käytännössä iso kysymys on se, halutaanko tiedon keräämistä jatkaa siitäkin huolimatta, että käyttäjä ei ole antanut tähän suostumustaan?

Lue, miten olemme olleet mukana luomassa asiakkaidemme menestystarinoita.

Apua Consent Mode V2:n vaatimuksiin

Google Consent Mode V2 voi äkkiseltään tuntua vaikeaselkoiselta ja jopa pelottavalta uudistukselta. Mikäli tunnet olevasi asiasta huonosti kärryillä vielä tämänkin jutun luettueasi, niin eipä hätää, sillä me autamme!

Mikäli tunnet tarvetta saada apua Consent Mode 2:een liittyen, ole yhteydessä LevelUpin ammattilaisiin, niin katsotaan yrityksellesi juuri sopiva ratkaisu!