Tekoäly on tullut pysyväksi osaksi digimarkkinointia, ja hyvin monessa eri muodossa. Yritysten markkinoinnista tai myynnistä vastaaville henkilöille uusien digistrategioiden ja viimeisimpien trendien nopea omaksuminen vaikuttaa hyvin tärkeältä. Mutta onko asia näin? Tässä artikkelissa saat kuvauksen siitä, mikä ylipäätään on digitaalisen markkinoinnin strategia, mitkä ovat digimarkkinoinnin trendit 2024, sekä esimerkki siitä miten tekoäly on tullut osaksi Google Ads -mainontaa.

Digitaalisen markkinoinnin trendit 2024

Vuoden 2024 digitaalisen markkinoinnin trendit heijastavat vahvasti teknologisen kehityksen askelia, kuluttajien käyttäytymisen muutoksia ja yksityisyyden suojan kasvavaa merkitystä. Paljon puhutuista ja kirjoitetuista trendeistä tekoäly markkinoinnin automaatiossa on saamassa hyvin keskeisen roolin. Sen avulla voidaan saavuttaa mm. syvällisempää datan analysointia ja asiakaskokemusten yksilöimistä sekä ja mainoskampanjoiden optimointia. Muissa kanavissa (kuten chatbottien ja äänihaussa) tekoälyn käyttö taas tulee tehostamaan asiakasvuorovaikutusta tarjoamalla personoituja kokemuksia reaaliajassa.

Digimarkkinoinnin trendit ovat osaltaan jo nyt ohjanneet yritysten digitaalisen markkinoinnin strategioita. Isossa kuvassa on hyvä muistaa, että digitaalisen markkinoinnin strategia on aina vain osa yrityksen myynti ja markkinointi strategiaa. Yksittäisten trendien ja uusien innovaatioiden kuten tekoälyn varaan ei ole siksi suositeltavaa nojata liiaksi yrityksen isoja linjoja suunnitellessa.

Google Ads mainonta vuonna 2024

Google-mainonta, eli Google Ads, viittaa mainosten näyttämiseen joko Google omilla itsehallinnoimilla alustoilla (esim. Youtube, Google – hakutulokset, Gmail) tai niiden yhteistyökumppaneiden alustoilla (erilaiset applikaatiot ja verkkosivut).

Jos tavoitteesi on yksinkertaisuudessaan lisätä yrityksesi myyntiä, voidaan sanoa että Google Adsista on sinulle hyötyä! Kuluttaja-asiakkaiden kohdalla tavallisesti tämä tarkoittaa lisää asiakas virtaa ja sitä kautta lisää myyntiä. Yritysten kohdalla tehokas Google mainonta johtaa taas parempiin ja laadukkaampiin liideihin.

Google Ads muuttuu vuosi vuodelta eikä kuluva vuosi 2024 ole tästä poikkeus. Tänä vuonna on ennustettu, että Google Ads mainonta painottuu yhä enemmissä määrin tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen. Vuoden aikana odotettavissa on entistä edistyneempiä automatisoituja tarjousstrategioita, syventynyttä kohdentamista yleisöihin ja osittain automatisoitua mainosten luontia. Tämän lisäksi ennakoivan analytiikan avulla markkinoijille tarjoutuu mahdollisuus ennustaa kuluttajien käyttäytymistä ja optimoida kampanjat etukäteen saavuttaakseen parempia lopputuloksia.

Yksi esimerkki Googlen tekoälyyn pohjautuvista palveluista on heidän tarjoamat Performance Max (PMAX) – kampanjat.

Google Ads Performance Max (PMAX)

Google kannustaa hyvin innokkaasti Google Adsin käyttäjiä hyödyntämään Performance Max (PMAX) -kampanjatyyppiään. Jos et ole vielä kerennyt perehtymään tähän palveluun lyhyesti kuvattuna Performance Max (suomeksi Maksimitulokset-kampanjat) mahdollistavat mainostajien pääsyn kaikkiin Google-mainosinventaarioihin. Eli toisinsanoen YouTubeen, Google – hakutuloksiin, Discoveriin, Gmailiin ja karttapalveluun, yhdellä kampanjalla.

Googlen automatisoituja toimintoja hyödyntämällä PMAX-kampanja auttaa sinua mainostajana saamaan parempia tuloksia, kuten konvertoimaan lisää asiakkaita eri puolelta Googlen mainoskanavia. PMAX hyödyntää sinun mainostavoitteitasi, konversiotavoitteitasi sekä ”yleisösignaaleja” (audience signals) sen varmistamiseksi, että sinun mainoksesi näkyy juuri sopivalle kohdeyleisölle ja juuri oikeana aikana.

PMAX-kampanjoissa hyödynnetään myös Googlen tekoälyä eri osa-alueilla, kuten hintatarjousten asettamisessa, budjetoinnin optimoimisessa, mainosaineistojen valinnassa ja attribuutioanalyysissä. Kaikki nämä toimet räätälöidään vastaamaan mainonnan tavoitteitasi, kuten mahdollista CPA- tai ROAS-tavoitetta.

Tästä voit lukea lisää Googlen Performance Max (PMAX) – kampanjasta.

Mikä Google Ads mainonnossa on muuttunut?

Vuosien ajan markkinoijien on ollut pakko manuaalisesti testata kampanjoiden toimivuutta. Tässä ongelmassa tekoäly on tuonut helpotusta mahdollistamalla useiden mainoskopioiden variaatioiden testaamisen, ehdottamalla hakusanojen sisällyttämistä eri hakutrendien perusteella ja jopa optimoimalla visuaalisia elementtejä mainoksissa.

Mainonnan ylläpitäjän kannalta muutokset tarkoittavat enemmän ison kuvan ohjaamista ja vähemmän mikromanageeramista. Sinun kohdallasi korostuu myös ja ymmärtämistä mikä hinnoittelustrategia toimii mihin käyttötarpeeseen. Koska automatiikka perustuu konversiodataan suurimmilta osin, mainostajan kohdalla korostuu tärkeys osata määritellä ja linkittää konversiot sivustolla.

Yhteenveto

Digitaalisen markkinoinnin trendit 2024 tuovat osaltaan helpotusta markkinoinnista huolehtivan arkeen. Tekoälylle on mahdollista delegoida paljon rutiininomaisia toimintoja, mikä osaltaan voi tuoda lisää tehokkaita työtunteja omaan arkeen. Google Ads mainonta on tästä hyvä esimerkki, jossa tekoälyn avulla voit saavuttaa jatkossa vielä aiempaa laadukkaampia tuloksia, olivatpa ne sitten laadukkaammat liidit tai suurempi asiakasvirta yrityksesi sivuille.

Digimarkkinoinnin strategiaa ei kannata kuitenkaan nostaa liian korkealle jakkaralle. Yrityksen oma myynnin ja markkinoinnin strategia tulevat aina ensisijaisesti ratkaisemaan mihinkä suuntaan yritys haluaa palveluitaan viedä. Osa potentiaalisista asiakkaistasi voi löytyä esimerkiksi puhelinsoiton päästä, johon me taas LevelUpilla olemme erikoistuneet.

Kaipaatko asiantuntijan apua?

Koetko, että verkkosivusi kaipaisivat freesausta jossain näistä tai kaikessa, mutta oma osaaminen tai aika ei riitä? Ei hätiä mitiä, asiantunteva digitiimimme on valmiina auttamaan jokaisella osa-alueella. Tutustu tulosperusteisen digimarkkinoinnin palveluumme, ja lähdetään tekemään kehitystyötä yhdessä – mikä parasta, maksat vain tuloksista!

Lue, miten olemme olleet mukana luomassa asiakkaidemme menestystarinoita.