Vuosihuollolla lisää kauppaa ja parempaa asiakaskokemusta

Asiakkuuksien vuosihuolto on yritystänne varten, kun haluatte:

 1. Huolehtia asiakaspysyvyyden kehittymisestä
 2. Ylläpitää ajantasaista markkinointirekisteriä
 3. Itse keskittyä avainasiakkaidenne hoitoon ja uusasiakashankintaan
 4. Kartoittaa säännöllisesti asiakkaidenne tyytyväisyyttä ja mahdollisia uusia tarpeita
 5. Saada jatkuvasti tuoretta asiakastietoa päätöksenteon pohjaksi

”Tämän päivän organisaatioilla pienimmät asiakkuudet jäävät säännöllisesti kontaktoimatta.”

Asiakkuuksien vuosihuollolla lisää kauppaa ja parempaa asiakaskokemusta

3 syytä ottaa asiakkuuksien vuosihuolto käyttöön

Palvelun avulla asiakkaidenne sitoutuminen yritykseenne lisääntyy, asiakaspysyvyys kasvaa, uusasiakashankinnan tarve pienenee sekä markkinoinnin kulut pienenee.

Asiakkuuksien vuosihuoltoon kuuluu tyypillisesti olemassa olevan asiakaskunnan kontaktointi soittamalla säännöllisesti 2 kertaa vuodessa. Palvelussa tiedustelemme asiakkaidenne tyytyväisyyden menneisyydessä, nykyisyyden tilanteen ja tulevaisuuden tarpeet.

1) Paranna asiakaskokemusta

Tekemällä säännöllistä kontaktointia olemassa olevaan asiakaskuntaan saadaan yhteystiedot pidettyä ajan tasalla, ollaan asiakkaiden mielessä ja heidän tarpeensa tarkistetaan säännöllisesti.

2) Keskity olennaiseen

Palvelu säästää yrityksenne omaa resurssia ja te pystytte keskittymään paremmin uusasiakashankintaan sekä avainasiakkaiden hoitoon.

3) Lisää tietoa

Kun asiakkaisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä, saadaan tunnistettua asiakkaiden tarpeet ja ajankohtaisuus lisämyyntiä helpottamaan. Myös tulevaisuuden tarpeet saadaan kartoitettua yhdellä puhelulla.

Asiakkuuksien vuosihuolto

Toteutus:

 1. Yhteinen starttipalaveri, jossa käydään läpi toiveenne ja tavoitteenne
 2. Toimitatte meille kontaktilistan ja toiveenne, millä tahdilla kontaktoimme asiakkaitanne
 3. Perehdytämme tekijän ja käynnistämme sovitun toteutuksen
 4. Saatte koosteen tapaamispyynnöistä viikoittain ja asiakaspalautteista kuukausittain
 5. Kuukausittaisessa palaverissa käymme läpi tarvittavat kehityskohteet
 6. Toistamme soittokierroksen sovitun ajanjakson kuluessa

Projektin käynnistykseen ja hoitoon työtuntiarvio on tyypillisesti 2-10 tuntia. Sisältää mm. projektin käynnistyksen, kehittämisen, asiakaspalaverit ja sovitun raportoinnin.

Projektin käynnistys ja hoito: 67 €/h

8,70 € / tavoitettu yritysasiakas

5,90 € / tavoitettu kuluttaja-asiakas

Asiakkuuksien vuosihuolto toteutus