Vaivattomasti lisää faktatietoa tuotteiden-, palveluiden-, myynnin-, asiakkuuksien hoidon- ja viestinnän kehittämiseen

Palvelumme on yrityksille, kun:

  1. On tarve saada kattava kuva nykyisten asiakkaiden tyytyväisyydestä tuotteita tai palveluitanne kohtaan
  2. Halutaan saada kerättyä asiakaskunnasta puolueeton palaute vaivattomasti
  3. Omien resurssien irroittaminen tutkimuksen tekoon on haastavaa tai mahdotonta
  4. Tarvitaan lisää suosituksia ja yhteydenottopyyntöjä markkinoinnin ja myynnin hyödynnettäväksi

Ensimmäisen kerran yrityksen historiassa saatiin tutkimukseen yli 80 % vastausprosentti!

LevelUp asiakastyytyväisyyskysely

3 syytä tehdä Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä LevelUp:n kanssa

1) Kattavin vastaus%

Sähköisesti tehtyihin tutkimuksiin otanta on tyypillisesti alle 15%, me olemme päässeet yli 90%:n tuloksiin. Usein asiakkaan on helpompi vastata ”ulkopuolisen” kysymyksiin. Asiakkaille jätetään kuva, että heistä välitetään aidosti, ei vain kylmien postitusten kautta.

2) Nopeus ja helppous

Voit huoletta antaa koulutettujen ammattilaistemme hoitaa työn puolestanne. Tarvittaessa tavoitamme satoja asiakkaitanne viikossa. Ei sido aikaanne kuin aloitus- ja koostepalavereiden verran.

3) Selkeä raportointi

Koostamme tulokset teksti, numero ja graafiseen muotoon ymmärrettävästi ja helposti hyödynnettävästi teidän tarpeet kattavasti huomioiden.

Asiakastyytyväisyyskysely

Toteutus:

  1. Yhteinen aloituspalaveri, jossa määritetään tutkimuksen sisältö, toteutus ja aikataulu.
  2. Kontaktoimme sovitut yritykset/henkilöt käyden yhteisesti sovitut asiat läpi
  3. Kontaktoimme heidät testatulla ja toimivalla puhelurungolla
  4. Kun tutkimus on tehty, koostamme tiedot selkeästi ymmärrettävään muotoon
  5. Pidämme koostepalaverin jossa puramme yhdessä keskustellen saadun tiedon läpi.
  6. Hyödynnätte palautteen haluamallanne tavalla.

Hinta: 8,70€/ tavoitettu asiakas + 67€/h Kontaktointityön ulkopuoliset tehtävät

”Palvelun avulla ajankäyttömme tehostui ja saimme arvokasta palautetta asiakkailtamme!”

asiakastyytyväisyyskysely toteutus