Alennusmarkkinoinnin säännöt uudistuvat 1.1.2023!

Onko sinulla verkkokauppa? Uudistus koskee sinua, joten lue tämä artikkeli tarkkaan läpi. 

Omnibus-direktiivi tuo monenlaisia muutoksia kuluttajansuojaan, joka tulee vaikuttamaan paljon esimerkiksi verkkokauppoihin. Yksi niistä on hinnanalennusilmoituksia koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §, joka uudistuu täysin heti vuoden 2023 alussa. 

Alennus- ja edullisuusilmaisulla tuodaan esille yrityksen oman myyntihinnan edullisuutta suhteessa toiseen hintaan. Markkinoinnissa on tärkeää huomioida esimerkiksi se, mihin hintaan omaa voimassa olevaa myyntihintaa tai hintatasoa verrataan. 

Eri alennus- ja edullisuusilmaisuilla on osin yhteiset, mutta myös omat erityiset periaatteensa. Lähtökohtaisesti kaikenlainen hintavertailu on sallittua, kunhan se ei ole totuudenvastaista eikä harhaanjohtavaa.

Tässä artikkelissa käydään läpi pääkohtia alennus- ja edullisuusilmaisun markkinoinnin sääntöjen uudistuksesta. 

Alennusmainoksen suunnittelu ja markkinointi 

Omnibus-direktiivin mukaan nämä asiat tulee jatkossa ottaa huomioon mainoksen suunnittelussa: 

 • mainostettavan tavaran kuvan, alennetun hinnan ja alennusta kuvaavan ilmaisun tulee vastata toisiaan 
 • jos mainos sisältää tarjouksessa olevien hyödykkeiden lisäksi esimerkiksi normaalihintaisia hyödykkeitä, tarjouksessa olevat hyödykkeet on selkeästi erotettava tarjoukseen kuulumattomista hyödykkeistä 
 • kuluttajalle syntyvä mielikuva ja yleisvaikutelma mainoksesta tulee vastata todellisuutta 

Jos hintatiedossa on kyse kuluttajan ostokäyttäytymisen kannalta keskeisestä mitattavissa olevasta seikasta, kyseessä on tosiasiaväite, joka pitää pystyä näyttämään todeksi. Esimerkiksi, jos hyödykkeen väitetään olevan 50 %:n alennuksessa, elinkeinonharjoittajan tulee varmistaa, että hyödyke on todellisuudessa 50 % edullisempi kuin kilpailijoiden hyödyke.  

Jos väitteessä on kysymys ainoastaan yleisluonteisesta kehumisesta, jota kuluttajan ei voida olettaakaan ymmärtävän kirjaimellisesti, kyseessä on kaupallinen kehuminen ja sitä ei tarvitse näyttää todeksi. Näitä voivat olla esimerkiksi ylellisin, kaunein ja herkullisin. 

Markkinointikanavan valinnassa on huomiotava se, että tila- tai aikarajoitteista (tv, radio, bannerit, somekanavat yms.) huolimatta mainos antaa oikean kuvan esimerkiksi tarjouksen hyödynnettävyydestä.

Alennusmarkkinointi on harhaanjohtavaa, jos:

 • alennettua hintaa mainostetaan ilmaisulla ”jopa 70 % alennus”. Tässä sana ”jopa” on painettu hyvin pienellä, kun useimpien hyödykkeiden alennusprosentti on paljon pienempi 
 • markkinoinnissa esitetään etuja tai säästöväittämiä, mutta jätetään kertomatta alennuksen saamiseen liittyvistä ehdoista tai rajoituksista 

Lue, miten olemme olleet mukana luomassa asiakkaidemme menestystarinoita.

Yleiset periaatteet ja 30 päivän pääsääntö alennusmarkkinoinnissa

Kun tavaraa markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan, markkinoinnissa on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana, listaa omnibus-direktiivi. 

Alin hinta on ilmoitettava hinnanalennusta kuvaavien ilmaisujen yhteydessä mm. 

 • alennusmyynnissä, loppuunmyynnissä ja tarjousmarkkinoinnissa 
 • tilanteissa, joissa tavaran hinta tai hinnanalennus ilmoitetaan esimerkiksi euromääräisenä, prosentuaalisesti, sanallisesti tai numeraalisesti (esim. “-30 %”, “ALE”, “kysy tarjoushintaa” ja “Black Friday –tarjoukset”) 

Velvollisuus ilmoittaa alin hinta koskee yksilöityjen tavaroiden markkinointia hinnanalennuksin sekä markkinointia, jossa ilmoitetaan laajemmasta yksilöimätöntä tavarajoukkoa koskevasta hinnanalennuksesta. 

Jos tavaraa ei ole yksilöity hinnanalennusilmoituksessa (esim. sanomalehden mainos), ja kyse on esimerkiksi laajemmasta yksilöimätöntä tavarajoukkoa koskevasta hinnanalennuksesta, alinta hintaa ei tarvitse ilmoittaa. 

Yksilöimättömästä tavarajoukosta voi olla kyse esimerkiksi, kun elinkeinonharjoittaja ilmoittaa markkinoinnissaan, että ”kaikki tuotteet –50 %”. 

Riittävää on, että yksilöimätöntä tavarajoukkoa koskevien yksilöityjen tavaroiden markkinoinnissa alin hinta, jolla tavaraa on myyty edeltävien 30 päivän aikana, käy selkeästi ilmi tavarasta tai tavaran välittömään läheisyyteen sijoitetusta erillisestä merkinnästä tai hintataulukosta. 

Hin­nan­alen­nuk­sen as­teit­tai­nen suu­ren­ta­mi­nen – 60 päi­vän sään­tö 

Jos yhtäjaksoinen markkinointikampanja kestää enintään 60 päivää ja hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. 

Jos markkinointikampanja kestää kauemmin kuin 60 päivää, on sovellettava 30 päivän pääsääntöä. 

Esimerkki verkkokauppiaalle: 

Tuote tulee myyntiin 1.11 ja silloin sen hinta on 100 €. 22.11 hintaa lasketaan 20 %. Silloin alin hinta edellisen 30 päivän aikana ennen alennusilmoitusta on ollut 100 €. Silloin tavaraan tulee merkata aikaisempi 100 euron hinta, joka nyt on 80 euroa, 20 prosentin alennuksella. 

13.12 tuotteen hintaa lasketaan 40 %, jolloin alin hinta edellisen 30 päivän aikana ennen alennusilmoitusta on ollut 80 €. Alennus lasketaan 100 eurosta, koska hinnanalennus suurenee asteittain ja yhtäjaksoisesti. 

3.2 loput tavarat myydään 50 % alennuksella. Alin hinta edellisen 30 päivän aikana ennen alennusilmoitusta on ollut 60 €. Alennus lasketaan 60 eurosta, koska markkinointikampanja on kestänyt kauemmin kuin 60 päivää, jolloin hinta 50 % alennuksella on 30 €. 

Alim­man hin­nan il­moit­ta­mis­vel­vol­li­suus ei kos­ke näitä tilanteita 

 • omaa myyntihintaa verrataan kilpailijoiden hintoihin tai hintatasoon markkinoilla: ”halvin ruokakori” 
 • paljousalennuksia: ”kaksi yhden hinnalla” 
 • tarjouksia, joissa tietyn tavaran ostajalle luvataan toinen tavara kaupan päälle: ”sohvan ostajalle rahi ilmaiseksi” 
 • markkinoidaan palvelua “hiusten leikkaus –15 %” 
 • markkinoidaan tavaran ja palvelun yhdistelmää: ”öljynvaihto puoleen hintaan”, jolloin ilmoitusvelvollisuus koskee vain sitä osaa tarjouksesta, joka kohdistuu tavaran (öljy+suodatin) hinnanalennukseen. 
 • tarjotaan kohdennettua mahdollisuutta saada alennusta jostakin tietystä tavarasta, tavararyhmästä tai koko valikoimasta, esimerkiksi alennuskoodilla: “etusi alekoodilla –20 %, koodi: 12345” 
 • markkinoidaan nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita 

Alim­man hin­nan il­moit­ta­mis­vel­vol­li­suus ei kos­ke näitä tilanteita 

 • omaa myyntihintaa verrataan kilpailijoiden hintoihin tai hintatasoon markkinoilla: ”halvin ruokakori” 
 • paljousalennuksia: ”kaksi yhden hinnalla” 
 • tarjouksia, joissa tietyn tavaran ostajalle luvataan toinen tavara kaupan päälle: ”sohvan ostajalle rahi ilmaiseksi” 
 • markkinoidaan palvelua “hiusten leikkaus –15 %” 
 • markkinoidaan tavaran ja palvelun yhdistelmää: ”öljynvaihto puoleen hintaan”, jolloin ilmoitusvelvollisuus koskee vain sitä osaa tarjouksesta, joka kohdistuu tavaran (öljy+suodatin) hinnanalennukseen. 
 • tarjotaan kohdennettua mahdollisuutta saada alennusta jostakin tietystä tavarasta, tavararyhmästä tai koko valikoimasta, esimerkiksi alennuskoodilla: “etusi alekoodilla –20 %, koodi: 12345” 
 • markkinoidaan nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita 

Kaipaatko asiantuntijan apua?

Mikäli tunnet tarvetta saada apua jostakin näistä palveluista ole yhteydessä LevelUpin digimarkkinoinninammattilaisiin niin katsotaan yrityksellesi juuri sopiva ratkaisu! Lisää digipalveluistamme pääset lukemaan täältä.