Haluatko, että myyntisi kasvaa?

Ota A/B-testaus käyttöön. 

Mitä?

A/B-testaus on vertailua, jonka avulla etsitään parhaiten toimiva vaihtoehto. A/B-testauksen tavoitteena on saada parempaa tulosta eli kasvattaa myyntiä. Ennen kuin aloitat testaamisen, tee itsellesi selväksi tavoite ja seurattava mittari. Ota käyttöön vain yksi mittari, esimerkiksi yhteydenotto tai osto, ei molempia. Tulosten analysointi on kivuttomampaa yhden mittarin avulla.  

Miksi?

A/B-testi auttaa tekemään ratkaisuja perustuen asiakkaiden käyttäytymiseen eikä vaan omaan mututuntumaan. Ilman testaamista ja erilaisten vaihtoehtojen etsimistä esimerkiksi mainokset ja verkkosivujen laskeutumissivut eivät tuo parhaita tuloksia. Haluat varmasti tietää, onko mainoksessasi käyttämäsi kuva asiakkaiden mieleen. Tai mikä verkkosivusi laskeutumissivulla olevista elementeistä oikeasti saa kävijän kiinnostumaan ja tekemään toimenpiteitä kohti tavoitetta.

Miten?

Otetaan esimerkiksi Facebook-mainos. Mainoksesta tehdään 2 versiota, A ja B vaihtoehdot, joita näytetään tietty määritelty aika. Tämän jälkeen analysoidaan kumman version avulla päästiin lähemmäs tavoitetta. Versioissa voi olla esimerkiksi eri kuva, teksti, laskeutumissivu tai painike. Voittava mainos jatkaa seuraavalle kierrokselle ja hävinneen mainoksen tilalle tehdään uusi, jossa on taas yksi osa erilainen kuin toisessa. Tätä jatketaan niin kauan, että selkeästi toimivin mainos löytyy. 

A/B-testausta voidaan myös tehdä monen kanavan kautta. Voidaan testata esimerkiksi mistä kanavasta (Facebook, Instagram, LinkedIn) saadaan sijoitetuille euroille eniten vastinetta. Laskeutumissivuja testatessa kävijöille voidaan näyttää erilaisia versioita verkkosivuistasi ja testata mikä kokonaisuus vie kohti tavoitetta ja saa jäädä verkkosivuille.

Pidä kirjaa tuloksista ja analysoi millaisista elementeistä juuri sinun kohderyhmäsi pitää eniten ja kuinka todennäköisesti tietyillä toimenpiteillä päästään asetettuun tavoitteeseen. 

MUISTA! 

Jos muutokset mainosten välillä ovat todella pienet, ei kannata sokeasti luottaa tuloksiin. Testaa niin kauan, että saat selkeän eron A ja B vaihtoehtojen välille. Tee A/B-testaus myös aina samaan aikaan, jotta tulokset eivät vääristy. Esimerkiksi viikonpäivä voi vaikuttaa tuloksiin. 

Ei muuta kuin testaamaan!