Valmistava teollisuus

Markkinointi ja
asiakashankinta valmistavassa
teollisuudessa

Valmistavan teollisuuden yrityksiltä vaaditaan rautaista ammattimaisuutta sekä erityisasiantuntijuutta. Yrityksillä on monesti useamman kymmenen vuoden kokemus alalta ja valtavasti sellaista erityisosaamista, jota ei muilta yrityksiltä löydy. Tämä kaikki kokemus, osaaminen ja erityisasiantuntijuus voi jäädä kuitenkin hyödyntämättä, jos asiakkaat eivät löydä yritystä.

Haluamme olla apuna yrityksesi löydettävyyden ja tunnettuuden kasvattamisessa.

Yhdessä suunniteltujen, systemaattisten ja tavoitteellisten markkinointi- ja asiakashankintatoimien avulla tuomme yrityksesi sekä palvelusi oikean kohderyhmän tietoisuuteen ja kasvatamme yrityksesi myyntiä sekä kannattavuutta.

Kuluttajakauppa
valmistavassa
teollisuudessa

Yksi suurimmista haasteista valmistavan teollisuuden kuluttajakaupassa on kokemuksiemme mukaan tunnettuuden puute. Kun asiakkaat eivät tiedä yrityksen olemassaolosta eivätkä tunne tuotetta, myyntimahdollisuuksia jää käyttämättä.

Informaatiotulva on nykyään valtava. Kun kohderyhmänä on kuluttajat, täytyy näkyvyyden olla isoa, jotta yritys ja tuote erottuvat muiden joukosta ja tuotteesta tulee tunnettu ja haluttu.

Tuotteen etsiminen aloitetaan yleensä verkosta, jossa vaihtoehtoja on loputtomasti – juuri sinun yrityksesi ja tuotteesi on pystyttävä erottumaan ja herätettävä asiakkaan kiinnostus muiden vastaavien tuotteiden ja palveluiden joukosta. On pystyttävä tuomaan asiantuntijuus esille sekä vakuutettava asiakas muutamissa sekunneissa.

Yrityskauppa
valmistavassa
teollisuudessa

Suurimpia haasteita valmistavan teollisuuden yrityspuolen kaupassa ovat kokemuksiemme mukaan vähäiset asiakashankintatoimet, heikohko asiakassuhdemarkkinointi, verkkosivujen ajantasaisuus sekä niiden vaikea tekninen sanasto ja sisältö.

Myynti ja markkinointi voivat tuntua aikaa vieviltä, ehkä myös vaikeilta ja ”ylimääräisiltä” töiltä, joiden hoitamiseen ei jää tarpeeksi aikaa tärkeimmän työn ohessa. Tällöin myyntimahdollisuuksia jää paljon käyttämättä.

Yksi tärkeimmistä asiakkaan suuntaan näkyvistä toimista on tuoda yrityksen ala ja tuotteet esille kaikille ymmärrettävällä kielellä. Kun työtä tekee monia vuosia oman alansa parissa, asiat ja termit alkavat tuntua itsestään selviltä ja asioita ei muisteta avata kaikille ymmärrettävällä kielellä. Asiakashoito voi jäädä myös kiireen keskellä hoitamatta ja nettisivut päivittämättä, kun resursseja ei löydy.

Olemme apunasi

Haluamme olla apunasi luomassa yrityksestäsi selkeän ja ymmärrettävän kuvan. Pienelläkin verkkosivuston päivityksellä voi saada paljon aikaan, kun yritys ja sen tuotteet ja palvelut tuodaan hyötyineen ja kilpailuetuineen selkeästi esille. Tunnettuus on näinä päivinä pitkälti kiinni löydettävyydestä – kun yritys löytyy helposti eri kanavista, myös uudet asiakkaat löytävät tuotteen ja palvelun pariin. Asiakkaiden systemaattisen kontaktoinnin avulla voidaan tehdä myös tarvekartoitusta sekä sopia tapaamisia.

Näiden keinojen ja toimenpiteiden avulla, kasvatamme yrityksesi löydettävyyttä, tunnettavuutta sekä myyntiä ja kannattavuutta. Kun omat kädet jäävät vapaaksi tärkeimmän työn tekemiselle ja säännöllinen ja tavoitteellinen markkinointi- ja asiakashankintatyö pyörii taustalla, yrityksellä on kaikki mahdollisuudet kasvaa hukkaamatta kuitenkaan omia resurssejaan.

Alta löydät tuotteitamme valmistavan teollisuuden kaupan tunnettuuden ja myynnin kasvattamiseksi:

Haluatko apua markkinointiisi?

Tai jätä yhteydenottopyyntö

    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön.
    Lue ehdot »