Palveluala

Markkinointi ja asiakashankinta palvelualalla

Palvelualan yritykset ovat monipuolinen kokonaisuus, jotka työllistävät valtavasti suomalaisia. Alalla vaaditaan korkeaa osaamistasoa ja henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu ovat usein suuressa roolissa kannattavassa liiketoiminnassa. Myyntiä ja markkinointia on kuitenkin tehtävä, jotta myös uudet asiakkaat löytävät palveluiden ääreen.

Haluamme auttaa sinua kasvattamaan yrityksesi myyntiä ja tarjoamme vapautta keskittyä täysin yrityksen ydinosaamiseen samalla, kun markkinointi ja asiakashankinta pyörii taustalla. Kun suunnittelemme yhdessä tavoitteelliset ja systemaattiset asiakashankinta-, myynti- ja markkinointitoimet, yritykselläsi on kaikki mahdollisuudet kasvaa hukkaamatta omia resursseja.

Kuluttajakauppa palvelualalla

Palvelualan kuluttajakaupan suurimpia haasteita ovat kokemuksiemme mukaan tunnettuuden ja resurssien puute sekä vähäinen markkinointi. Asiakkaat eivät myöskään välttämättä löydä yritystä, vaikka tarve palveluille olisi. Kun asiakkaat eivät tiedä yrityksen olemassaolosta eivätkä tunne palvelua, myyntimahdollisuuksia jää käyttämättä.

Kuluttajille markkinoitaessa on erotuttava joukosta ja herätettävä asiakkaan kiinnostus muutamissa sekunneissa. Pienet palvelualan yritykset jäävät helposti suurempien jalkoihin, jos markkinointibudjetti ei riitä ja sitä ei osata hyödyntää oikein.

Yrityskauppa palvelualalla

Suurimpia haasteita palvelualan yrityspuolen kaupassa ovat vähäiset asiakashankintatoimet, asiakassuhdemarkkinointi, verkkosivujen ajantasaisuus sekä vähäiset myyntiaktiviteetit. Myyntiin ja markkinointiin ei ehditä välttämättä panostaa muun työn ohessa, verkkosivut voivat jäädä päivittämättä ja verkkonäkyvyys on heikkoa. Tällöin myyntimahdollisuuksia jää paljon käyttämättä.

Uusien asiakkaiden systemaattinen hankinta sekä nykyisistä asiakkaista huolehtiminen tekevät yritystä tunnetuksi ja parantavat asiakaskokemusta. Uuden palveluntarjoajan etsintä aloitetaan yhä useammin netistä, minkä vuoksi onkin tärkeää, että yrityksen verkkosivut ovat ajan tasalla ja palvelut helposti löydettävissä – kaikissa kanavissa. B2B-puolen ostokäyttäytyminen on mennyt ja menee jatkuvasti lähemmäs kuluttajakaupan tyylistä ostokäyttäytymistä ja palveluntarjoajia vertaillaan usein illalla sohvannurkassa yhtälailla kuin kuluttajapuolen palveluitakin. Tämä on hyvä huomioida myös markkinoinnissa.

Olemme apunasi

Haluamme olla apunasi tuomassa yrityksesi sekä palvelusi tunnetuksi ja helposti löydettäväksi. Oikeita kohderyhmiä puhutteleva verkkosivu sekä selkeästi esitellyt palvelut hyötyineen ja kilpailuetuineen lisäävät kiinnostusta yritystäsi kohtaan. Palveluiden tunnettuus on nykyään paljon kiinni löydettävyydestä – kun yrityksesi on aktiivisesti esillä eri kanavissa ja helposti löydettävissä, myös uudet asiakkaat päätyvät palvelusi pariin. Asiakaskontaktoinnin kautta voimme sopia tapaamisia sekä tehdä tarvekartoitusta asiakkaille.

Näiden keinojen ja toimenpiteiden avulla, kasvatamme yrityksesi löydettävyyttä, tunnettavuutta sekä myyntiä ja kannattavuutta. Kun omat kädet jäävät vapaaksi tärkeimmän työn tekemiselle ja säännöllinen ja tavoitteellinen markkinointi- ja asiakashankintatyö pyörii taustalla, yrityksellä on kaikki mahdollisuudet ja vapaus kasvaa.

Alta löydät tuotteitamme palvelualan tunnettuuden ja myynnin kasvattamiseksi:

Haluatko apua palveluyrityksesi kasvattamiseen?

Tai jätä yhteydenottopyyntö

    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön.
    Lue ehdot »