Kaupan ala

Markkinointi ja asiakashankinta kaupan alalla

Kaupan alan yritysten kirjo on todella laaja ja ala tarjoaakin loputtomasti erilaisia tuotteita sekä kuluttajille että yrityksille. Kilpailu kaupan alalla on kovaa ja yrityksiltä vaaditaankin panostuksia markkinointi- ja myyntityöhön, jotta kilpailijoista erotutaan ja oikea kohderyhmä voidaan tavoittaa. Aina omat resurssit eivät kuitenkaan riitä säännölliseen asiakashankinta- ja myyntityöhön, jolloin myyntimahdollisuuksia jää helposti käyttämättä.

Haluamme olla apunasi kasvattamassa yrityksesi myyntiä sekä vapauttaa aikaasi yrityksen tärkeimmän ydintyön tekemiseen. Suunnitellaan yhdessä systemaattiset asiakashankinta-, myynti- ja markkinointitoimet ja liiketoiminnallesi sopivat tavoitteet – näin yritykselläsi on kaikki mahdollisuudet kasvaa hukkaamatta omia resursseja.

Kuluttajakauppa kaupan alalla

Kaupan alan kuluttajakaupan suurimpia haasteita ovat kokemuksiemme mukaan tunnettuuden, resurssien sekä osaamisen puute ja markkinointipanostukset vääriin kanaviin. Ongelmana voi olla myös yrityksen löydettävyys, jolloin asiakas ei löydä yrityksen tuotteen pariin, vaikka tarve kyseiselle tuotteelle olisi. Myyntimahdollisuuksia voidaan hukata paljon, jos asiakkaat eivät tiedä yrityksen olemassaolosta eivätkä tunne tuotetta.

Kuluttajille markkinoitaessa on tärkeää erottua kilpailijoiden joukosta ja herättää oikean kohderyhmän kiinnostus muutamissa sekunneissa. Kaikki potentiaaliset markkinointi-, asiakashankinta- ja myyntikanavat on tärkeä hyödyntää, jotta yritys ja tuote ovat esillä siellä, missä kohderyhmäkin on.

Yrityskauppa kaupan alalla

Suurimpia haasteita kaupan alan yrityspuolen kaupassa ovat heikohko asiakassuhdemarkkinointi, vähäiset asiakashankintatoimet, verkkosivujen ajantasaisuus sekä vähäiset myyntiaktiviteetit. Oman tärkeimmän työn ohella ei välttämättä ehditä panostaa myyntiin ja markkinointiin, verkkosivut voivat jäädä päivittämättä ja löydettävyys sekä näkyvyys verkossa on heikkoa. Tällöin myyntimahdollisuuksia jää paljon käyttämättä.

Uusien asiakkaiden systemaattinen hankinta sekä nykyisistä asiakkaista huolehtiminen parantavat asiakaskokemusta sekä tekevät yritystäsi tunnetuksi. Tuotteiden etsintä aloitetaan yhä useammin netistä, missä valikoima on valtava. Yrityksesi täytyy olla siis helposti löydettävissä ja vakuutettava asiakas samantien, kun hän klikkaa yrityksesi verkkosivuille.

Olemme apunasi

Haluamme olla apunasi tuomassa yrityksesi sekä tuotteesi tunnetuksi ja helposti löydettäväksi. Ajantasainen, oikeaa kohderyhmää puhutteleva verkkosivu sekä selkeästi esitellyt tuotteet hyötyineen ja kilpailuetuineen lisäävät kiinnostusta yritystäsi kohtaan. Jotta yrityksesi ja tuote tulee tunnetuksi ja löydetyksi, on tärkeää olla esillä siellä, missä kohderyhmäsikin on. Uusien asiakkaiden kontaktoinnin, tarvekartoituksen ja tapaamisten sopimisen avulla saamme laajennettua asiakaskuntaa ja tuotua yritystä entistäkin tunnetummaksi.

Säännöllisen ja tavoitteellisen markkinointi-, myynti- ja asiakashankintatyön avulla kasvatamme yrityksesi löydettävyyttä, tunnettavuutta sekä myyntiä ja kannattavuutta. Haluamme tarjota vapautta keskittyä oman, yrityksellesi tärkeimmän työn tekemiseen samalla, kun hoidamme puolestasi markkinointi- ja asiakastyön yhdessä tehtyjen suunnitelmien mukaan.

Alta löydät tuotteitamme kaupan alan yrityksesi tunnettuuden ja myynnin kasvattamiseksi:

Haluatko hyödyntää potentiaalisi?

Tai jätä yhteydenottopyyntö

    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön.
    Lue ehdot »