Markkinoinnin ja myynnin stressitesti

Vie myyntisi seuraavalle tasolle

Markkinoinnin ja myynnin stressitesti

Stressitestillä saat sellaista analysoitua tietoa, jonka avulla saat kehittämistoimet vauhdilla käyntiin.

Pitäisikö myyntiä lähteä kehittämään, mutta ei ole oikein tietoa mistä aloittaa?
Haluaisitko saada yrityksesi markkinoinnin ja myynnin seuraavalle Levelille?

Jos sinulta uupuu kokonaisvaltainen kuva myyntiä rajoittavista pullonkauloista, niin stressitesti on juuri oikea ratkaisu. Lähes poikkeuksetta perille pääsyä helpottaa, kun tietää mistä on lähdössä ja mihin on tarkoitus päästä.

Tietoa, jonka avulla saat realistisen kuvan myynnin nykytilasta

Stressitesti suoritetaan asiakasrajapinnassa toimiville avainhenkilöille haastattelututkimuksena. Samalla käynnistämme myynnin ajankäytön seurannan, joka kertoo mihin aika oikeasti kuluu. Analysoimme testin ja seurannan tulokset. Testiin osallistuvien kesken käymme yhdessä avoimesti läpi mitkä juurisyyt rajoittavat myynnin tulosten syntymistä. Saatujen tulosten pohjalta laadimme yrityksellenne tavoiteisiin johtavan toimenpidesuunnitelman, mikä mahdollistaa systemaattisten kehitystoimien käynnistämisen.

Stressitestin yritysasiakkaistamme lähes 90 % on halunnut jatkaa yhteistyötä kanssamme myös kehitysprojektin jälkeen.

Mitä Markkinoinnin ja myynnin stressitesti -palvelu sisältää?

 • 60 kohtaisen tutkimushaastattelun asiakasrajapinnassa toimiville avain henkilöille
 • Myynnin ajankäytön seurannan
 • Tulosten analysoinnin
 • Kehityssuunnitelman esille nousseiden juurisyiden korjaamiseksi

Tietoa, jonka avulla saat realistisen kuvan myynnin nykytilasta

 • Juurisyyt on saatu nopeasti selville, arvokasta aikaa on säästynyt
 • Toimenpidesuunnitelma on ollut konkreettinen ja helposti ymmärrettävä
 • Tutkimus ja seuranta ovat paljastaneet, miksi tulosten toteutuminen on ollut vaikeaa, jopa mahdotonta
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet muutokseen, koska ovat itse saaneet tuoda näkemyksensä korjaustoimista

Kyllä, haluan yritykselleni stressitestin ja tietää enemmän!

 • Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön.
  Lue ehdot »