Yrityksen strategia – Sanahelinää vai selkeä kuva?

MITÄ OLINKAAN TEKEMÄSSÄ?

Usealla meillä on joskus päiviä, jolloin töissä painetaan hommia tukka (tai kravatti) hulmuten. Niinä päivänä, kun pää on täynnä eri projekteja, asiakkaita, palavereita, tekemättömiä töitä, vastaamattomia puheluita ja sähköposteja – tulee pysähdys. Mitä olen tekemässä? Miksi?

Kelataanpa nauhaa taaksepäin. ”Mitä se pomo sanoikaan, mikä minun tehtäväni on? Mikä tarkoitus tällä projektilla olikaan? Mitä hyötyä tästä kaikesta sinkoilusta on?” Tämä on se hetki, kun tajuaa, että on hautautunut omiin ajatuksiinsa ja ei enää muista yrityksen tarkoitusta ja tavoitteita. Strategia kaiken takaa varmasti löytyy, mutta sen muistaminen vaatii ponnisteluita.

TEHDÄÄN ASIAT HELPOKSI!

Yrityksen strategia kertoo mihin mennään ja miten sinne mennään. Jotta koko organisaatio ymmärtää oman roolinsa strategian käytäntöön panossa, tarvitaan vuoropuhelua johdon ja henkilöstön kesken. Tätä vuoropuhelua voidaan helpottaa, jos strategia voidaan esittää kuvallisessa muodossa. Kuva auttaa hahmottamaan kokonaisuuden, jolloin oma paikka ja rooli on helpompi ymmärtää.

Yrityksen strategian voi piirtää kuvaksi, jolloin kuvasta ilmenee

  • toimintaympäristö, jossa toimitaan
  • asiakkaiden tarpeet
  • syy miksi yritys on olemassa
  • tiimien, yksittäisten työntekijöiden ja kumppaneiden roolit

 

 

Kuva voi auttaa tiimejä ja yksittäisiä työntekijöitä näkemään oman työnsä tarkoituksen

  • Miksi teemme työtä? Mitä asiakas saa juuri minun työpanoksestani?
  • Jokaisen työntekijän rooli on tärkeä, jotta kokonaisuus toimii.

 

 

KUVA AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN VILLAKOIRAN YTIMEN

Kuvan avulla monimutkainen palvelukokonaisuus hahmottuu paremmin, mikä taas helpottaa työtä ja myyntiä. Jospa siis otetaan kynä käteen ja piirretään kuva! Kun kuva on selkeä, lähtee strategia jalkautumaan aina toteutukseen saakka. Se oma paikka ja työn tarkoitus löytyy helpommin. Kun voit sanoa mitä teet ja minkä vuoksi aherrat, muuttuu työntekosikin huomattavasti tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi!